"Finans" er et vidt begrep som beskriver hovedsakelig to ting: studiet av hvordan pengene forvaltes, og selve prosessen med å anskaffe nødvendige midler. Fordi enkeltpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter trenger midler for å operere i det daglige, er feltet ofte delt inn i tre underkategorier:

  • Personlig økonomi
  • Bedriftsøkonomi ("corporate finance")
  • Finans innenfor offentlig sektor.

Alle tre kategorier handler om å gjøre gode investering, skaffe kreditt til en lav kostnad, tildeling av midler for forpliktelser, og bank.

Men hver har sin egen spesielle hensyn.

For eksempel, enkeltpersoner må spare til pensjon, som betyr å investere nok penger i løpet av sine arbeidsår og sikre at deres sparing passer deres langsiktige planer. Et stort selskap, derimot, kan ha å avgjøre om å skaffe ytterligere midler gjennom et obligasjonslån. Investeringsbanker kan råde firmaet på slike hensyn og hjelpe dem markedspapirene.

For offentlig økonomi, i tillegg til å administrere penger for sine dag-til-dag-operasjoner, har ...